SONG THỦ LÔ – ĐƯỢC SOI KỸ BỞI CHUYÊN GIA VÀ CHỌN LỌC 1 SỐ CHUẨN NHẤT LÀM BẠCH THỦ TỶ LỆ ĂN LÀ 100%, CẦU CHÚNG TÔI CAM KẾT LUÔN CHUẨN NHẤT, CHI PHÍ CAO NHƯNG LUÔN MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO CÁC BẠN CHƠI TO.
 • SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ NGÀY . Phí: 2.000.000 VNĐ

  ? Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về

  ? Các bạn nạp thẻ đủ 2.000.000 vnđ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ.

  ? Bạn sẽ nhận được  SONG THỦ LÔ Miền Bắc đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà các Chuyên gia chốt số của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

  ? Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

  ? NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY ?

  SOI CẦU SIÊU VIỆT - THỐNG KÊ CẦU SONG THỦ HÀNG NGÀY

   

  NGÀY

  SONG THỦ

  Admin : 0943229226 (Zalo)


  ĐÃ CÓ SỐ

  TÌNH HÌNH

  13/04/2018 58 85 TRÚNG 1 NHÁY
  12/04/2018 45 54 TRƯỢT 1 HÔM
  11/04/2018 03 30 TRƯỢT 1 HÔM
  10/04/2018 18 81 TRƯỢT 1 HÔM
  09/04/2018 04 40 TRÚNG 1 NHÁY
  08/04/2018 46 64 TRÚNG 2 NHÁY
  07/04/2018 12 21 TRÚNG 1 NHÁY
  06/04/2018 29 92 TRÚNG 1 NHÁY
  05/04/2018 58 85  TRÚNG 1 NHÁY
  04/04/2018 68 86 TRÚNG 2 NHÁY
  03/04/2018 03 30 TRÚNG 2 NHÁY
  02/04/2018 34 43 TRÚNG 1 NHÁY
  01/04/2018 67 76 TRÚNG 2 NHÁY
  31/03/2018 12 21 TRÚNG 2 NHÁY
  30/03/2018 26 62 TRƯỢT 1 HÔM
  29/03/2018 24 42 TRÚNG 1 NHÁY
  28/03/2018 18 81 TRÚNG 1 NHÁY
  27/03/2018 28 82 TRÚNG 1 NHÁY
  26/03/2018 46 64 TRÚNG 2 NHÁY
  ... ... ...
  21/03/2018 58 85 TRÚNG 2 NHÁY
  20/03/2018 57 75 TRÚNG 2 NHÁY
  19/03/2018  HỆ THỐNG BẢO TRÌ 1 NGÀY
  18/03/2018 06 60 TRÚNG 2 NHÁY
  17/03/2018 HỆ THỐNG BẢO TRÌ 1 NGÀY
  16/03/2018 29 92 TRÚNG 1 NHÁY
  15/03/2018 56 65 TRÚNG 2 NHÁY
  14/03/2018 45 54 TRÚNG 2 NHÁY
  13/03/2018 14 41 TRÚNG 1 NHÁY
  12/03/2018 57 75 TRÚNG 1 NHÁY
  11/03/2018 28 82 TRƯỢT 1 HÔM
  10/03/2018 27 72 TRÚNG 2 NHÁY
  09/03/2018 12 21 TRÚNG 1 NHÁY
  08/03/2018 04 40 TRƯỢT 1 HÔM
  07/03/2018 35 53 TRÚNG 1 NHÁY
  06/03/2018 08 80 TRƯỢT 1 HÔM
  05/03/2018 27 72 TRÚNG 2 NHÁY
  04/03/2018 02 20 TRÚNG 1 NHÁY
  03/03/2018 56 65 TRÚNG 2 NHÁY
  02/03/2018 67 76 TRÚNG 1 NHÁY
  01/03/2018 28 82 TRÚNG 2 NHÁY
  28/02/2018 56 65 TRÚNG 1 NHÁY
  27/02/2018 25 52 TRÚNG 3 NHÁY
  26/02/2018 28 82 TRÚNG 1 NHÁY
  25/02/2018 59 95 TRƯỢT 1 HÔM
  24/02/2018 89 98 TRÚNG 1 NHÁY
  23/02/2018 46 64 TRÚNG 1 NHÁY
  22/02/2018 56 65 TRÚNG 2 NHÁY
  21/02/2018 45 54 TRÚNG 1 NHÁY
  20/02/2018 67 76 TRÚNG 1 NHÁY
  NGHỈ TẾT
  13/02/2018 12 21 TRƯỢT 1 HÔM
  12/02/2018 13 31 TRÚNG 1 NHÁY
  11/02/2018 68 86 TRÚNG 1 NHÁY
  10/02/2018 47 74 TRÚNG 1 NHÁY
  09/02/2018 39 93 TRÚNG 2 NHÁY
  08/02/2018 13 31 TRÚNG 1 NHÁY
  07/02/2018 01 10 TRÚNG 2 NHÁY
  06/02/2018 27 72 TRƯỢT 1 HÔM
  05/02/2018 68 86 TRÚNG 1 NHÁY
  04/02/2018 28 82 TRÚNG 1 NHÁY
  03/02/2018 27 72 TRÚNG 1 NHÁY
  02/02/2018 16 61 TRÚNG 1 NHÁY
  01/02/2018 19 91 TRÚNG 1 NHÁY
  31/01/2018 36 63 TRƯỢT 1 HÔM
  30/01/2018 38 83 TRÚNG 2 NHÁY
  29/01/2018 35 53 TRÚNG 2 NHÁY
  28/01/2018 25 52 TRÚNG 1 NHÁY
  27/01/2018 28 82 TRÚNG 2 NHÁY
  26/01/2018 46 64 TRÚNG 2 NHÁY
  25/01/2018 79 97 TRÚNG 1 NHÁY
  24/01/2018 27 72 TRÚNG 1 NHÁY
  23/01/2018 11 27 TRÚNG 1 NHÁY
  22/01/2018 08 80 TRÚNG 2 NHÁY
  21/01/2018 46 64 TRƯỢT 1 HÔM
  20/01/2018 15 51 TRÚNG 2 NHÁY
  19/01/2018 16 61 TRÚNG 1 NHÁY
  18/01/2018 35 53 TRÚNG 1 NHÁY
  17/01/2018 39 93 TRÚNG 1 NHÁY
  16/01/2018 38 83 TRÚNG 2 NHÁY
  15/01/2018 12 21 TRÚNG 3 NHÁY
  14/01/2018 03 30 TRÚNG 2 NHÁY
  13/01/2018 06 64 TRÚNG 1 NHÁY
  12/01/2018 01 10 TRÚNG 1 NHÁY
  11/01/2018 16 61 TRÚNG 1 NHÁY
  10/01/2018 06 60 TRƯỢT 1 HÔM
  09/01/2018 05 50 TRÚNG 1 NHÁY
  08/01/2018 01 10 TRÚNG 1 NHÁY
  07/01/2018 08 80 TRÚNG 3 NHÁY
  06/01/2018 35 53 TRÚNG 1 NHÁY
  05/01/2018 47 74 TRÚNG 1 NHÁY
  04/01/2018 07 70 TRƯỢT 1 HÔM
  03/01/2018 23 32 TRÚNG 1 NHÁY
  02/01/2018 09 90 TRƯỢT 1 HÔM
  01/01/2018 03 30 TRÚNG 1 NHÁY
  31/12/2017 16 61 TRÚNG 1 NHÁY
  30/12/2017 12 21 TRÚNG 2 NHÁY
  29/12/2017 36 63 TRƯỢT 1 HÔM
  28/12/2017 08 80 TRÚNG 3 NHÁY
  27/12/2017 13 31 TRƯỢT 1 HÔM
  26/12/2017 08 80 TRƯỢT 1 HÔM
  25/12/2017 05 50 TRÚNG 1 NHÁY
  24/12/2017 89 98 TRƯỢT 1 HÔM
  23/12/2017 15 51 TRÚNG 1 NHÁY
  22/12/2017 58 85 TRƯỢT 1 HÔM
  21/12/2017 78 87 TRÚNG 2 NHÁY
  20/12/2017 34 43 TRÚNG 1 NHÁY
  19/12/2017 39 93 TRƯỢT 1 HÔM
  18/12/2017 68 86 TRÚNG 1 NHÁY
  17/12/2017 08 80 TRÚNG 1 NHÁY
  16/12/2017 48 84 TRƯỢT 1 HÔM
  15/12/2017 03 30 TRÚNG 1 NHÁY
  14/12/2017 56 65 TRÚNG 2 NHÁY
  13/12/2017 08 80 TRƯỢT 1 HÔM
  12/12/2017 79 97 TRÚNG 1 NHÁY
  11/12/2017 67 76 TRƯỢT 1 HÔM
  10/12/2017 09 90 TRÚNG 2 NHÁY
  09/12/2017 37 73 TRÚNG 1 NHÁY
  08/12/2017 17 71 TRÚNG 1 NHÁY 
  07/12/2017 27 72 TRÚNG 2 NHÁY
  06/12/2017 03 30 TRÚNG 1 NHÁY 
  05/12/2017 27 72 TRÚNG 1 NHÁY 
  04/12/2017 69 96 TRÚNG 1 NHÁY 
  03/12/2017 16 61 TRÚNG 1 NHÁY 
  02/12/2017 27 72 TRÚNG 1 NHÁY 
  01/12/2017 46 64 TRÚNG 1 NHÁY 
  30/11/2017 26 62 TRƯỢT 1 HÔM
  29/11/2017 03 30 TRÚNG 3 NHÁY
  28/11/2017 25 52 TRÚNG 1 NHÁY 
  27/11/2017 03 30 TRÚNG 1 NHÁY
  26/11/2017 57 75 TRÚNG 2 NHÁY
  25/11/2017 59 95 TRÚNG 1 NHÁY
  24/11/2017 68 86 TRÚNG 2 NHÁY
  23/11/2017 16 61 TRÚNG 1 NHÁY
  22/11/2017 05 50 TRƯỢT 1 HÔM
  21/11/2017 68 86 TRÚNG 1 NHÁY
  20/11/2017 12 21 TRÚNG 2 NHÁY
  19/11/2017 16 61 TRÚNG 1 NHÁY
  18/11/2017 27 72 TRÚNG 1 NHÁY
  17/11/2017 04 40 TRƯỢT 1 HÔM
  16/11/2017 17 71 TRÚNG 2 NHÁY
  15/11/2017 27 72 TRƯỢT 1 HÔM
  14/11/2017 45 54 TRƯỢT 1 HÔM
  13/11/2017 18 81 TRƯỢT 1 HÔM
  12/11/2017 14 41 TRÚNG 1 NHÁY
  11/11/2017 27 72 TRÚNG 2 NHÁY
  10/11/2017 01 10 TRÚNG 1 NHÁY
  09/11/2017 25 52 TRÚNG 3 NHÁY
  08/11/2017 89 98 TRÚNG 2 NHÁY
  07/11/2017 28 82 TRƯỢT 1 HÔM
  06/11/2017 27 72 TRÚNG 2 NHÁY
  05/11/2017 34 43 TRÚNG 1 NHÁY
  04/11/2017 13 31 TRÚNG 2 NHÁY
  03/11/2017 89 98 TRÚNG 2 NHÁY
  02/11/2017 17 71 TRÚNG 1 NHÁY
  01/11/2017 25 52 TRÚNG 1 NHÁY
  31/10/2017 45 54 TRÚNG 1 NHÁY
  30/10/2017 47 74 TRÚNG 1 NHÁY
  29/10/2017 14 41 TRÚNG 1 NHÁY
  28/10/2017 24 42 TRÚNG 2 NHÁY
  27/10/2017 25 52 TRÚNG 2 NHÁY
  26/10/2017 01 10 TRƯỢT 1 HÔM
  25/10/2017 03 30 TRÚNG 1 NHÁY
  24/10/2017 45 54 TRÚNG 1 NHÁY
  23/10/2017 27 72 TRÚNG 2 NHÁY
  22/10/2017 15 51 TRÚNG 1 NHÁY
  21/10/2017 24 42 TRÚNG 1 NHÁY
  20/10/2017 67 76 TRÚNG 2 NHÁY
  19/10/2017 47 74 TRÚNG 2 NHÁY
  18/10/2017 25 52 TRÚNG 1 NHÁY
  17/10/2017 15 51 TRÚNG 2 NHÁY
  16/10/2017 01 09 TRÚNG 1 NHÁY
  15/10/2017 34 43 TRÚNG 1 NHÁY
  14/10/2017 48 84 TRÚNG 2 NHÁY
  13/10/2017 07 70 TRÚNG 2 NHÁY
  12/10/2017 58 69 TRƯỢT 1 HÔM
  11/10/2017 29 65 TRÚNG 2 NHÁY
  10/10/2017 13 56 TRÚNG 1 NHÁY
  09/10/2017 34 74 TRÚNG 2 NHÁY
  08/10/2017 18 35 TRÚNG 1 NHÁY
  07/10/2017 06 25 TRƯỢT 1 HÔM
  06/10/2017 12 21 TRƯỢT 1 HÔM
  05/10/2017 18 81 TRƯỢT 1 HÔM
  04/10/2017 39 86 TRƯỢT 1 HÔM
  03/10/2017 19 72 TRÚNG 2 NHÁY
  02/10/2017 05 72 TRÚNG 1 NHÁY
  01/10/2017 12 68 TRÚNG 1 NHÁY
  30/09/2017 14 65 TRÚNG 2 NHÁY
  29/09/2017 38 72 TRÚNG 2 NHÁY
  28/09/2017 35 61 TRÚNG 1 NHÁY
  27/09/2017 19 50 TRÚNG 1 NHÁY
  26/09/2017 34 95  TRÚNG 2 NHÁY
  25/09/2017 09 59 TRÚNG 2 NHÁY
  24/09/2017 12 35 TRÚNG 2 NHÁY
  23/09/2017 15 23 TRÚNG 2 NHÁY
  22/09/2017 08 61 TRÚNG 1 NHÁY
  21/09/2017 02 57 TRÚNG 1 NHÁY
  20/09/2017 87 99 TRÚNG 2 NHÁY
  19/09/2017 06 14 TRÚNG 2 NHÁY
  18/09/2017 03 69 TRÚNG 1 NHÁY
  17/09/2017 19 43 TRÚNG 2 NHÁY
  16/09/2017 31 57 TRÚNG 1 NHÁY
  15/09/2017 14 83 TRÚNG 1 NHÁY
  14/09/2017 01 14 TRÚNG 2 NHÁY
  13/09/2017 79 97 TRƯỢT 1 HÔM
  12/09/2017 68 86 TRÚNG 1 NHÁY
  11/09/2017 04 40 TRÚNG 1 NHÁY
  10/09/2017 49 53 TRÚNG 2 NHÁY
  09/09/2017 09 49 TRÚNG 1 NHÁY
  08/09/2017 15 49 TRÚNG 1 NHÁY
  07/09/2017 05 43 TRÚNG 3 NHÁY
  06/09/2017 30 68 TRÚNG 1 NHÁY
  05/09/2017 29 81 TRÚNG 1 NHÁY
  04/09/2017 65 83 TRÚNG 2 NHÁY
  03/09/2017 03 47 TRÚNG 2 NHÁY
  02/09/2017 12 21 TRÚNG 1 NHÁY
  01/09/2017 79 46 TRƯỢT 1 HÔM
  31/08/2017 79 97 TRƯỢT 1 HÔM
  30/08/2017 21 95 TRÚNG 2 NHÁY
  29/08/2017 47 74 TRÚNG 1 NHÁY
  28/08/2017 04 54 TRÚNG 2 NHÁY
  27/08/2017 12 27 TRÚNG 1 NHÁY
  26/08/2017 36 52 TRÚNG 2 NHÁY
  25/08/2017 03 27 TRÚNG 1 NHÁY
  24/08/2017 35 42 TRÚNG 1 NHÁY
  23/08/2017 39 49 TRÚNG 1 NHÁY
  22/08/2017 15 80 TRÚNG 2 NHÁY
  21/08/2017 54 96 TRÚNG 1 NHÁY
  20/08/2017 52 57 TRÚNG 1 NHÁY
  19/08/2017 27 28 TRÚNG 1 NHÁY
  18/08/2017 60 80 TRÚNG 2 NHÁY
  17/08/2017 07 55 TRÚNG 1 NHÁY
  16/08/2017 57 75 TRÚNG 1 NHÁY
  15/08/2017 19 91 TRÚNG 2 NHÁY
  14/08/2017 35 53 TRÚNG 1 NHÁY
  13/08/2017 24 53 TRÚNG 1 NHÁY
  12/08/2017 24 68 TRÚNG 1 NHÁY
  11/08/2017 12 61 TRÚNG 1 NHÁY
  10/08/2017 21 81 TRÚNG 1 NHÁY
  09/08/2017 21 57 TRÚNG 2 NHÁY
  08/08/2017 13 65 TRÚNG 1 NHÁY
  07/08/2017 13 34 TRÚNG 1 NHÁY
  06/08/2017 32 39 TRÚNG 1 NHÁY
  05/08/2017 16 59 TRƯỢT 1 HÔM
  04/08/2017 12 21 TRÚNG 1 NHÁY
  03/08/2017 46 72 TRƯỢT 1 HÔM
  02/08/2017 19 83 TRƯỢT 1 HÔM
  01/08/2017 24 74 TRÚNG 1 NHÁY
  31/07/2017 42 71 TRÚNG 1 NHÁY
  30/07/2017 16 70 TRÚNG 3 NHÁY
  29/07/2017 06 11 TRÚNG 1 NHÁY
  28/07/2017 37 70 TRÚNG 1 NHÁY
  27/07/2017 19 47 TRÚNG 2 NHÁY
  26/07/2017 17 27 TRƯỢT 1 HÔM
  25/07/2017 06 90 TRÚNG 1 NHÁY
   24/07/2017 19 91 TRÚNG 2 NHÁY
   23/07/2017 30 72 TRƯỢT 1 HÔM
   22/07/2017 18 81 TRÚNG 1 NHÁY
   21/07/2017 53 91 TRÚNG 2 NHÁY
  20/07/2017 21 61 TRÚNG 1 NHÁY
  19/07/2017 36 81 TRÚNG 2 NHÁY
  18/07/2017 31 48 TRÚNG 1 NHÁY
  17/07/2017 39-93 TRÚNG 3 NHÁY
  16/07/2017 13-31 TRƯỢT 1 HÔM
  15/07/2017 26-56 TRÚNG 2 NHÁY
  14/07/2017 43-75 TRÚNG 2 NHÁY
  13/07/2017 08-45 TRÚNG 1 NHÁY
  12/07/2017 28-54 TRÚNG 1 NHÁY
  11/07/2017 28-34 TRÚNG 1 NHÁY
  10/07/2017 05-15 TRÚNG 1 NHÁY
  09/07/2017 36-45 TRÚNG 1 NHÁY
  08/07/2017 12-51 TRÚNG 1 NHÁY
  07/07/2017 13-41 TRÚNG 2 NHÁY
  06/07/2017 28-54 TRÚNG 2 NHÁY
  05/07/2017 24-48 TRÚNG 3 NHÁY
  04/07/2017 21-35 TRÚNG 2 NHÁY
  03/07/2017 28-39 TRÚNG 1 NHÁY
  02/07/2017 25-48 TRÚNG 1 NHÁY
  01/07/2017 10-18 TRÚNG 2 NHÁY
  30/06/2017 23-58 TRÚNG 1 NHÁY
  29/06/2017 01-36 TRÚNG 1 NHÁY
  28/06/2017 61-93 TRÚNG 2 NHÁY
  27/06/2017 09-70 TRÚNG 1 NHÁY
  26/06/2017 18-36 TRÚNG 2 NHÁY
  25/06/2017 15-62 TRÚNG 3 NHÁY
  24/06/2017 12-61 TRÚNG 2 NHÁY
  23/06/2017 30-52 TRÚNG 2 NHÁY
  22/06/2017 35-78 TRÚNG 1 NHÁY
  21/06/2017 20-90 TRÚNG 2 NHÁY
  20/06/2017 06-38 TRÚNG 4 NHÁY
  19/06/2017 12-21 TRÚNG 12-21(2 NHÁY)
  18/06/2017 18-81 TRÚNG 81(2 NHÁY)
  17/06/2017 19-91 TRƯỢT 1 HÔM
  16/06/2017 23-32 ĂN 1 NHÁY RỒI
  15/06/2017 34-43 ĂN 2 NHÁY RỒI
  14/06/2017 14-41 ĂN 1 NHÁY RỒI
  13/06/2017 39-93 ĂN 1 NHÁY RỒI
  12/06/2017 01-10 ĂN 1 NHÁY RỒI
  11/06/2017 78-87 ĂN 2 NHÁY RỒI
  10/06/2017 35-53 ĂN 2 NHÁY RỒI
  09/06/2017 09-90 ĂN 1 NHÁY RỒI
  08/06/2017 18-81 ĂN 3 NHÁY RỒI
  07/06/2017 57-75 ĂN 2 NHÁY RỒI
  06/06/2017 12-21 ĂN 1 NHÁY RỒI
  05/06/2017 58-85 ĂN 2 NHÁY RỒI
  04/06/2017 15-51 ĂN 1 NHÁY RỒI
  03/06/2017 05-50 ĂN 2 NHÁY RỒI
  02/06/2017 37-73 ĂN 2 NHÁY RỒI
  01/06/2017 08-80 TRƯỢT 1 HÔM
  THỐNG KÊ ĐÃ ĐƯỢC LƯU TRỮ