1. SONG THỦ ĐỀ – RẤT CHUẨN ĐƯỢC SOI KỸ BỞI CHUYÊN GIA VÀ CHỌN LỌC 2 SỐ CHUẨN NHẤT LÀM SONG THỦ ĐỀ TỶ LỆ ĂN LÀ 100%, CẦU CHÚNG TÔI CAM KẾT LUÔN CHUẨN NHẤT, CHI PHÍ CAO NHƯNG LUÔN MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO CÁC BẠN CHƠI TO.

 

 • SOI CẦU SONG THỦ ĐỀ NGÀY . Phí: 3.000.000 VNĐ

  ? Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về

  ? Các bạn nạp thẻ đủ 3.000.000 vnđ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ.

  ? Bạn sẽ nhận được   SONG THỦ ĐỀ Miền Bắc đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà các Chuyên gia chốt số của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

  ? Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

  ? NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY ?

  SOI CẦU SIÊU VIỆT - THỐNG KÊ CẦU SONG THỦ ĐỀ HÀNG NGÀY

   

  NGÀY

  SONG THỦ ĐỀ

  Admin : 0943229226 (Zalo)


  ĐÃ CÓ SỐ

  TÌNH HÌNH

  13/04/2018 01 10 ĂN ĐỀ 01
  12/04/2018 13 31 TRƯỢT 1 HÔM
  11/04/2018 47 74 TRƯỢT 1 HÔM
  10/04/2018 68 86 TRƯỢT 1 HÔM
  09/04/2018 12 21 TRƯỢT 1 HÔM
  08/04/2018 36 63 ĂN ĐỀ 63
  07/04/2018 69 96 TRƯỢT 1 HÔM
  06/04/2018 02 20 TRƯỢT 1 HÔM
  05/04/2018 49 94 ĂN ĐỀ 94
  04/04/2018 36 63 TRƯỢT 1 HÔM
  03/04/2018 47 74 TRƯỢT 1 HÔM
  02/04/2018 04 40 TRƯỢT 1 HÔM
  01/04/2018 17 71 ĂN ĐỀ 71
  31/03/2018 23 32 TRƯỢT 1 HÔM
  30/03/2018 59 95 TRƯỢT 1 HÔM
  29/03/2018 58 68 ĂN ĐỀ 86
  28/03/2018 58 85 TRƯỢT 1 HÔM
  27/03/2018 56 65 TRƯỢT 1 HÔM
  26/03/2018 23 32 ĂN ĐỀ 23
  ... ... ...
  21/03/2018 09 90 TRƯỢT 1 HÔM
  20/03/2018 56 65 ĂN ĐỀ 65
  19/03/2018  HỆ THỐNG BẢO TRÌ 1 NGÀY
  18/03/2018 38 83 ĂN ĐỀ 38
  17/03/2018  HỆ THỐNG BẢO TRÌ 1 NGÀY
  16/03/2018 19 91 TRƯỢT 1 HÔM
  15/03/2018 26 62 TRƯỢT 1 HÔM
  14/03/2018 45 54 ĂN ĐỀ 54
  13/03/2018 07 70 ĂN ĐỀ 07
  12/03/2018 67 76 TRƯỢT 1 HÔM
  11/03/2018 23 32 TRƯỢT 1 HÔM
  10/03/2018 38 83 TRƯỢT 1 HÔM
  09/03/2018 25 52 TRƯỢT 1 HÔM
  08/03/2018 89 98 ĂN ĐỀ 98
  07/03/2018 48 84 TRƯỢT 1 HÔM
  06/03/2018 16 61 TRƯỢT 1 HÔM
  05/03/2018 56 65 ĂN ĐỀ 65
  04/03/2018 27 72 TRƯỢT 1 HÔM
  03/03/2018 56 65 TRƯỢT 1 HÔM
  02/03/2018 35 53 TRƯỢT 1 HÔM
  01/03/2018 28 82 ĂN ĐỀ 28
  28/02/2018 56 65 TRƯỢT 1 HÔM
  27/02/2018 15 51 TRƯỢT 1 HÔM
  26/02/2018 13 31 TRƯỢT 1 HÔM
  25/02/2018 18 23 TRƯỢT 1 HÔM
  24/02/2018 12 21 TRƯỢT 1 HÔM
  23/02/2018 34 43 TRƯỢT 1 HÔM
  22/02/2018 55 66 TRƯỢT 1 HÔM
  21/02/2018 58 85 TRƯỢT 1 HÔM
  20/02/2018 27 72 TRƯỢT 1 HÔM
  NGHỈ TẾT
  13/02/2018 59 95 TRƯỢT 1 HÔM
  12/02/2018 09 90 TRƯỢT 1 HÔM
  11/02/2018 68 86 ĂN ĐỀ 68
  10/02/2018 19 91 TRƯỢT 1 HÔM
  09/02/2018 58 85 TRƯỢT 1 HÔM
  08/02/2018 15 51 TRƯỢT 1 HÔM
  07/02/2018 25 52 ĂN ĐỀ 25
  06/02/2018 13 31 TRƯỢT 1 HÔM
  05/02/2018 19 91 TRƯỢT 1 HÔM
  04/02/2018 13 31 TRƯỢT 1 HÔM
  03/02/2018 02 08 TRƯỢT 1 HÔM
  02/02/2018 35 53 TRƯỢT 1 HÔM
  01/02/2018 15 51 ĂN ĐỀ 51
  31/01/2018 14 41 TRƯỢT 1 HÔM
  30/01/2018 28 29 ĂN ĐỀ 29
  29/01/2018 28 82 TRƯỢT 1 HÔM
  28/01/2018 25 52 TRƯỢT 1 HÔM
  27/01/2018 05 50 TRƯỢT 1 HÔM
  26/01/2018 45 54 ĂN ĐỀ 45
  25/01/2018 23 32 TRƯỢT 1 HÔM
  24/01/2018 12 21 TRƯỢT 1 HÔM
  23/01/2018 01 10 ĂN ĐỀ 01
  22/01/2018 56 65 TRƯỢT 1 HÔM
  21/01/2018 39 93 ĂN ĐỀ 39
  20/01/2018 04 44 TRƯỢT 1 HÔM
  THỐNG KÊ ĐÃ ĐƯỢC LƯU TRỮ