1. SONG THỦ ĐỀ – RẤT CHUẨN ĐƯỢC SOI KỸ BỞI CHUYÊN GIA VÀ CHỌN LỌC 2 SỐ CHUẨN NHẤT LÀM SONG THỦ ĐỀ TỶ LỆ ĂN LÀ 100%, CẦU CHÚNG TÔI CAM KẾT LUÔN CHUẨN NHẤT, CHI PHÍ CAO NHƯNG LUÔN MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO CÁC BẠN CHƠI TO.

 

 • SOI CẦU SONG THỦ ĐỀ NGÀY . Phí: 2.000.000 VNĐ

  ? Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về

  ? Các bạn nạp thẻ đủ 2.000.000 vnđ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ.

  ? Bạn sẽ nhận được   SONG THỦ ĐỀ Miền Bắc đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà các Chuyên gia chốt số của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

  ? Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

  ? NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY ?

  SOI CẦU SIÊU VIỆT - THỐNG KÊ CẦU SONG THỦ ĐỀ HÀNG NGÀY

   

  NGÀY

  SONG THỦ ĐỀ

  TÌNH HÌNH


  ĐÃ CÓ SỐ ĂN CHẮC 100%
  24/11/2017 68 86 ĂN ĐỀ 68
  23/11/2017 46 64 TRƯỢT 1 HÔM
  22/11/2017 28 82 TRƯỢT 1 HÔM
  21/11/2017 82 89 TRƯỢT 1 HÔM
  20/11/2017 38 83 TRƯỢT 1 HÔM
  19/11/2017 06 60 TRƯỢT 1 HÔM
  18/11/2017 22 37 ĂN ĐỀ 22
  17/11/2017 09 90 TRƯỢT 1 HÔM
  16/11/2017 57 75 TRƯỢT 1 HÔM
  15/11/2017 58 85 TRƯỢT 1 HÔM
  14/11/2017 87 97 ĂN ĐỀ 97
  13/11/2017 78 87 TRƯỢT 1 HÔM
  12/11/2017 67 76 TRƯỢT 1 HÔM
  11/11/2017 39 93 ĂN ĐỀ 93
  10/11/2017 24 42 TRƯỢT 1 HÔM
  09/11/2017 27 28 ĂN ĐỀ 27
  08/11/2017 28 82 TRƯỢT 1 HÔM
  07/11/2017 27 72 TRƯỢT 1 HÔM
  06/11/2017 55 56 ĂN ĐỀ 55
  05/11/2017 60 61 ĂN ĐỀ 60
  04/11/2017 89 98 TRƯỢT 1 HÔM
  03/11/2017 36 63 TRƯỢT 1 HÔM
  02/11/2017 53 73 TRƯỢT 1 HÔM
  01/11/2017 28 82 TRƯỢT 1 HÔM
  31/10/2017 24 42 TRƯỢT 1 HÔM
  30/10/2017 85 87 ĂN ĐỀ 87
  29/10/2017 06 60 TRƯỢT 1 HÔM
  28/10/2017 35 53 TRƯỢT 1 HÔM
  27/10/2017 27 97 TRÚNG ĐỀ 27
  26/10/2017 82 89 TRÚNG ĐỀ 82
  25/10/2017 23 32 TRƯỢT 1 HÔM
  24/10/2017 24 42 TRƯỢT 1 HÔM
  23/10/2017 91 94 TRÚNG ĐỀ 91
  22/10/2017 25 52 TRƯỢT 1 HÔM
  21/10/2017 57 75 TRƯỢT 1 HÔM
  20/10/2017 32 52 TRÚNG ĐỀ 32
  19/10/2017 23 32 TRƯỢT 1 HÔM
  18/10/2017 07 70 TRÚNG ĐỀ 70
  17/10/2017 23 32 TRƯỢT 1 HÔM
  16/10/2017 05 06 TRƯỢT 1 HÔM
  15/10/2017 37 73 TRƯỢT 1 HÔM
  14/10/2017 03 07 TRƯỢT 1 HÔM
  13/10/2017 17 71 TRƯỢT 1 HÔM
  12/10/2017 05 50 TRƯỢT 1 HÔM
  11/10/2017 90 92 TRÚNG ĐỀ 90
  10/10/2017 26 27 TRƯỢT 1 HÔM
  09/10/2017 27 37 TRÚNG ĐỀ 37
  08/10/2017 12 15 TRƯỢT 1 HÔM
  07/10/2017 25 52 TRƯỢT 1 HÔM
  06/10/2017 08 09 TRÚNG ĐỀ 09
  05/10/2017 29 92 TRƯỢT 1 HÔM
  04/10/2017 75 76 TRƯỢT 1 HÔM
  03/10/2017 48 49 TRÚNG ĐỀ 48
  02/10/2017 05 50 TRƯỢT 1 HÔM
  01/10/2017 63 65 TRÚNG ĐỀ 63
  30/09/2017 24 42 TRƯỢT 1 HÔM
  29/09/2017 67 76 TRƯỢT 1 HÔM
  28/09/2017 95 96 TRÚNG ĐỀ 96
  27/09/2017 57 75 TRƯỢT 1 HÔM
  26/09/2017 23 32 TRƯỢT 1 HÔM
  25/09/2017 38 39 TRÚNG ĐỀ 39
  24/09/2017 15 51 TRƯỢT 1 HÔM
  23/09/2017 37 73 TRƯỢT 1 HÔM
  22/09/2017 85 87 TRÚNG ĐỀ 87
  21/09/2017 17 71 TRƯỢT 1 HÔM
  20/09/2017 36 37 TRƯỢT 1 HÔM
  19/09/2017 46 47 TRÚNG ĐỀ 46
  18/09/2017 06 60 TRƯỢT 1 HÔM
  17/09/2017 25 52 TRƯỢT 1 HÔM
  16/09/2017 85 86 TRÚNG ĐỀ 85
  15/09/2017 65 75 TRƯỢT 1 HÔM
  14/09/2017 83 03 TRƯỢT 1 HÔM
  13/09/2017 57 75 TRƯỢT 1 HÔM
  12/09/2017 26 62 TRƯỢT 1 HÔM
  11/09/2017 47 74 TRƯỢT 1 HÔM
  10/09/2017 49 68 TRƯỢT 1 HÔM
  09/09/2017 14 41 TRƯỢT 1 HÔM
  08/09/2017 04 40 TRƯỢT 1 HÔM
  07/09/2017 26 62 TRƯỢT 1 HÔM
  06/09/2017 68 69 TRÚNG ĐỀ 69
  05/09/2017 58 85 TRƯỢT 1 HÔM
  04/09/2017 56 65 TRƯỢT 1 HÔM
  03/09/2017 17 71 TRÚNG ĐỀ 71
  02/09/2017 13 31 TRÚNG ĐỀ 31
  01/09/2017 79 97 TRƯỢT 1 HÔM
  31/08/2017 34 43 TRƯỢT 1 HÔM
  30/08/2017 13 31 TRƯỢT 1 HÔM
  29/08/2017 89 98 TRÚNG ĐỀ 98
  28/08/2017 45 54 TRƯỢT 1 HÔM
  27/08/2017 80 87 TRƯỢT 1 HÔM
  26/08/2017 03 13 TRÚNG ĐỀ 03
  25/08/2017 95 97 TRƯỢT 1 HÔM
  24/08/2017 42 47 TRƯỢT 1 HÔM
  23/08/2017 67 68 TRÚNG ĐỀ 68
  22/08/2017 34 43 TRƯỢT 1 HÔM
  21/08/2017 45 54 TRƯỢT 1 HÔM
  20/08/2017 01 10 TRƯỢT 1 HÔM
  19/08/2017 49 94 TRÚNG ĐỀ 49
  18/08/2017 04 06 TRƯỢT 1 HÔM
  17/08/2017 07 17 TRƯỢT 1 HÔM
  16/08/2017 89 98 TRƯỢT 1 HÔM
  15/08/2017 16 18 TRƯỢT 1 HÔM
  14/08/2017 85 88 TRƯỢT 1 HÔM
  13/08/2017 07 70 TRÚNG ĐỀ 07
  12/08/2017 81 83 TRƯỢT 1 HÔM
  11/08/2017 04 40 TRƯỢT 1 HÔM
  10/08/2017 81 83 TRƯỢT 1 HÔM
  09/08/2017 12 21 TRƯỢT 1 HÔM
  08/08/2017 32 33 TRÚNG ĐỀ 33
  07/08/2017 13 31 TRƯỢT 1 HÔM
  06/08/2017 32 92 TRƯỢT 1 HÔM
  05/08/2017 83 87 TRÚNG ĐỀ 83
  04/08/2017 06 08 TRÚNG ĐỀ 08
  03/08/2017 06 09 TRƯỢT 1 HÔM
  02/08/2017 16 18 TRƯỢT 1 HÔM
  01/08/2017 38 68 TRƯỢT 1 HÔM
  31/07/2017 35 85 TRƯỢT 1 HÔM
  30/07/2017 70 73 TRÚNG ĐỀ 70
  29/07/2017 08 09 TRƯỢT 1 HÔM
  28/07/2017 93 97 TRƯỢT 1 HÔM
  27/07/2017 06 12 TRƯỢT 1 HÔM
  26/07/2017 17 27 TRƯỢT 1 HÔM
  25/07/2017 43 46 TRƯỢT 1 HÔM
   24/07/2017 27 37 TRÚNG ĐỀ 37
   23/07/2017 03 30 TRƯỢT 1 HÔM
   22/07/2017 81-91 TRÚNG ĐỀ 81
  21/07/2017 63-66 TRƯỢT 1 HÔM
  20/07/2017 65-67 TRƯỢT 1 HÔM
  19/07/2017 36-37 TRÚNG ĐỀ 37
  18/07/2017 22-25 TRƯỢT 1 HÔM
  17/07/2017 87-88 TRÚNG ĐỀ 88
  16/07/2017 38-83 TRƯỢT 1 HÔM
  15/07/2017 28-82 TRƯỢT 1 HÔM
  14/07/2017 66-67 TRÚNG ĐỀ 66
  13/07/2017 04-40 TRƯỢT 1 HÔM
  12/07/2017 12-21 TRÚNG ĐỀ 12
  11/07/2017 10-12 TRÚNG ĐỀ 10
  10/07/2017 24-42 TRƯỢT 1 HÔM
  09/07/2017 09-90 TRƯỢT 1 HÔM
  08/07/2017 68-86 ĂN ĐỀ 86
  07/07/2017 49-94 ĂN ĐỀ 94
  06/07/2017 28-82 ĂN ĐỀ 82
  05/07/2017 16-61 ĂN ĐỀ 16
  04/07/2017 46-64 TRƯỢT 1 HÔM
  03/07/2017 68-86 ĂN ĐỀ 86
  02/07/2017 39-93 TRƯỢT 1 HÔM
  01/07/2017 13-31 TRƯỢT 1 HÔM
  30/06/2017 09-90 ĂN ĐỀ 09
  29/06/2017 36-63 TRƯỢT 1 HÔM
  28/06/2017 38-83 TRƯỢT 1 HÔM
  27/06/2017 03-30 ĂN ĐỀ RỒI
  26/06/2017 27-72 ĂN ĐỀ RỒI
  25/06/2017 69-96 ĂN ĐỀ RỒI
  24/06/2017 16-61 ĂN ĐỀ RỒI
  23/06/2017 46-64 TRƯỢT 1 HÔM
  22/06/2017 04-40 TRƯỢT 1 HÔM
  21/06/2017 27-28 TRƯỢT 1 HÔM
  20/06/2017 97-98 ĂN ĐỀ RỒI
  19/06/2017 24-42 ĂN ĐỀ RỒI
  18/06/2017 67-76 ĂN ĐỀ RỒI
  17/06/2017 44-45 ĂN ĐỀ RỒI
  16/06/2017 08-80 ĂN ĐỀ RỒI
  15/06/2017 17-71 ĂN ĐỀ RỒI
  14/06/2017 06-60 TRƯỢT 1 HÔM
  13/06/2017 16-61 ĂN ĐỀ RỒI
  12/06/2017 45-54 TRƯỢT 1 HÔM
  11/06/2017 13-31 TRƯỢT 1 HÔM
  10/06/2017 69-96 ĂN ĐỀ RỒI
  09/06/2017 29-92 ĂN ĐỀ RỒI
  08/06/2017 78-87 ĂN ĐỀ RỒI
  07/06/2017 07-70 ĂN ĐỀ RỒI
  06/06/2017 39-93 ĂN ĐỀ RỒI
  05/06/2017 12-21 TRƯỢT 1 HÔM
  04/06/2017 58-85 ĂN ĐỀ RỒI
  03/06/2017 36-63 TRƯỢT 1 HÔM
  02/06/2017 13-31 TRƯỢT 1 HÔM
  01/06/2017 03-30 ĂN ĐỀ RỒI
  THỐNG KÊ ĐÃ ĐƯỢC LƯU TRỮ